Instalacje OZE w Gminie Wąwolnica

Spróbuj ułożyć rozsypane fragmenty w obrazek. Możesz wybrać inne obrazki klikając na napis „gallery” oraz włączać i wyłączać podpowiedzi klikając na „hints”. Przejdź do zakładki Gra 1 lub Gra 2 aby rozpocząć.

  • Aby obrócić puzzla należy kliknąć i przytrzymać wybrany element myszką jednocześnie klikając spację lub użyć rolki przewijania w myszce. [jigsaw-mp]